‎Kad ti je stvarno stalo do nekoga,njegove greške ne menjaju tvoja osećanja,jer razum se naljuti-ali srcu je i dalje stalo.


kad-ti-stvarno-stalo-do-nekoganjegove-greke-ne-menjaju-tvoja-oseanjajer-razum-se-naljutiali-srcu-i-dalje-stalo
Đorđe balašević‎kadtistvarnostalodonekoganjegovegrekenemenjajutvojaosećanjajerrazumsenaljutialisrcudaljestalo‎kad titi jeje stvarnostvarno stalostalo dogreške nene menjajumenjaju tvojarazum sesrcu jei daljedalje stalo‎kad ti jeti je stvarnoje stvarno stalostvarno stalo dogreške ne menjajune menjaju tvojasrcu je ije i daljei dalje stalo‎kad ti je stvarnoti je stvarno staloje stvarno stalo dogreške ne menjaju tvojasrcu je i daljeje i dalje stalo‎kad ti je stvarno staloti je stvarno stalo dosrcu je i dalje stalo

Kad ti je stvarno stalo do nekoga, njegove greške ne menjaju tvoje osećaje, jer razum se naljuti – ali srcu je i dalje stalo…Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica.Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…