Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.


kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio
ernest hemingvejkadseljudislažumnomuvekimamosećajdasamnegdepogreiokad sese ljudiljudi slažuslažu sasa mnomuvek imamimam osećajosećaj dada samsam negdenegde pogrešiokad se ljudise ljudi slažuljudi slažu saslažu sa mnomuvek imam osećajimam osećaj daosećaj da samda sam negdesam negde pogrešiokad se ljudi slažuse ljudi slažu saljudi slažu sa mnomuvek imam osećaj daimam osećaj da samosećaj da sam negdeda sam negde pogrešiokad se ljudi slažu sase ljudi slažu sa mnomuvek imam osećaj da samimam osećaj da sam negdeosećaj da sam negde pogrešio

Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio.Kad god se žena složi sa mnom ja uvek uradim suprotno.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Mnogo ljudi želi da se vozi limuzinom, ali ono što stvarno želim jeste da imam nekoga ko će ići sa mnom autobusom kada se limuzina pokvari.Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.