Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ... - Činija Citata

Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...


kad-pomisli-da-debelaseti-se-da-moes-biti-jo-debljakad-pomisli-da-runaseti-se-da-ima-i-runijihkad-misli-da-sve-izgubila-seti
kadpomislidadebelasetisemožesbitijodebljakadružnasetiimaružnijih…kadmislisveizgubilasetikad pomislišpomisliš dada sise dada možesmožes bitibiti jošpomisliš dada sise dada imaima ii ružnijih…kadružnijih…kad mislišmisliš dada sisi svesve izgubilasetikad pomisliš dapomisliš da sise da možesda možes bitimožes biti jošpomisliš da sise da imada ima iima i ružnijih…kadi ružnijih…kad mislišružnijih…kad misliš damisliš da sida si svesi sve izgubila

Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...Kad bi se spalio u ime gladnih prvo bi ti gladni rekli da si idiot: zašto si se spaljivao kad si bio sit?Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi.Jednom mi je jedna mudra zena rekla: Kad god ti se ucini da si se sama izvukla iz neke zamrsene i teske situacije, budi sigurna da to nisi ucinila svojim ...Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena.