Kad odem, kad me đavo isprati glavnim sokakom, i kad mesečina zaveje moj trag, nemoj tugovati.


kad-odem-kad-me-avo-isprati-glavnim-sokakom-i-kad-meseina-zaveje-moj-trag-nemoj-tugovati
Đorđe balaševićkadodemkadmeđavoispratiglavnimsokakommesečinazavejemojtragnemojtugovatikad odemkad meme đavođavo ispratiisprati glavnimglavnim sokakomi kadkad mesečinamesečina zavejezaveje mojmoj tragnemoj tugovatikad me đavome đavo ispratiđavo isprati glavnimisprati glavnim sokakomi kad mesečinakad mesečina zavejemesečina zaveje mojzaveje moj tragkad me đavo ispratime đavo isprati glavnimđavo isprati glavnim sokakomi kad mesečina zavejekad mesečina zaveje mojmesečina zaveje moj tragkad me đavo isprati glavnimme đavo isprati glavnim sokakomi kad mesečina zaveje mojkad mesečina zaveje moj trag

Zavoli trag moga osmeha na rubu čaše, na cigareti, i blatnjav hod duž ulica koje sigurno nekuda vode. Bićemo suviše voljeni ili suviše prokleti. Budi uz mene kad odem.A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.Kad volis nekog moras da patis, kad izgubis ljubav zelis da je vratis, zato cuvaj ono sto svim srcem volis, i da ode nemoj da dozvolis… ♥♥♥Kad se jede – JEDEM, kad se pije – PIJEM, kad se radi – NE SMETAM!Ma, znam da niko neće čitati ovaj status. Ali ponekad, kad mi je dosadno, odem u baštu, zakopam se u zemlju i pravim se da sam sargarepa. x’D  ☺♥