Kad nema boli to je kraj osećanja. Svako naše zadovoljstvo je trgovina s đavolom.


kad-nema-boli-to-kraj-oseanja-svako-nae-zadovoljstvo-trgovina-s-avolom
Čarls bukovskikadnemabolitokrajosećanjasvakonaezadovoljstvotrgovinađavolomkad nemanema bolije krajkraj osećanjasvako našenaše zadovoljstvozadovoljstvo jeje trgovinatrgovina ss đavolomkad nema boliboli to jeje kraj osećanjasvako naše zadovoljstvonaše zadovoljstvo jezadovoljstvo je trgovinaje trgovina strgovina s đavolomnema boli to jeboli to je krajsvako naše zadovoljstvo jenaše zadovoljstvo je trgovinazadovoljstvo je trgovina sje trgovina s đavolomkad nema boli to jenema boli to je krajboli to je kraj osećanjasvako naše zadovoljstvo je trgovinanaše zadovoljstvo je trgovina szadovoljstvo je trgovina s đavolom

Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo – a to je da sam ja Salvador Dali.Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo - a to je da sam ja Salvador Dali.Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema, nego je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti.Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju.Učenje nije kumulativno, već je to kretanje znanja koje nema ni početak ni kraj.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.