Kad nema boli to je kraj osećanja. Svako naše zadovoljstvo je trgovina s đavolom.


kad-nema-boli-to-kraj-oseanja-svako-nae-zadovoljstvo-trgovina-s-avolom
Čarls bukovskikadnemabolitokrajosećanjasvakonaezadovoljstvotrgovinađavolomkad nemanema bolije krajkraj osećanjasvako našenaše zadovoljstvozadovoljstvo jeje trgovinatrgovina ss đavolomkad nema boliboli to jeje kraj osećanjasvako naše zadovoljstvonaše zadovoljstvo jezadovoljstvo je trgovinaje trgovina strgovina s đavolomnema boli to jeboli to je krajsvako naše zadovoljstvo jenaše zadovoljstvo je trgovinazadovoljstvo je trgovina sje trgovina s đavolomkad nema boli to jenema boli to je krajboli to je kraj osećanjasvako naše zadovoljstvo je trgovinanaše zadovoljstvo je trgovina szadovoljstvo je trgovina s đavolom

Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo – a to je da sam ja Salvador Dali.Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo - a to je da sam ja Salvador Dali.Zadovoljenje osećanja uskoro postaje vrlo mali deo onog dubokog i zamršenog osećaja koji nazivamo ljubavlju. Ljubav je, pak, sveopšta žudnja za zajedništvom, ne samo osećanja, nego i sveukupne naše prirode– intelektualne, razumske i sećanje. Onaj ko pronađe svoj prototip uživa u savršenoj i trajnoj ljubavi; vreme je ne može promeniti, udaljenost je ne može ukloniti, razumevanje je potpuno.Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja.Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.Kad pobediš, ništa ne boli.