Kad napadaš nekoga ko je slabiji od tebe, stavljaš ljudima do znanja da ti je zaista potrebna zaštita. - Činija Citata

Kad napadaš nekoga ko je slabiji od tebe, stavljaš ljudima do znanja da ti je zaista potrebna zaštita.


kad-napada-nekoga-ko-slabiji-od-tebe-stavlja-ljudima-do-znanja-da-ti-zaista-potrebna-zatita
paulo koeljokadnapadanekogakoslabijiodtebestavljaljudimadoznanjadatizaistapotrebnazatitakad napadašnapadaš nekoganekoga koko jeje slabijislabiji odod tebestavljaš ljudimaljudima dodo znanjaznanja dada titi jeje zaistazaista potrebnapotrebna zaštitakad napadaš nekoganapadaš nekoga konekoga ko jeko je slabijije slabiji odslabiji od tebestavljaš ljudima doljudima do znanjado znanja daznanja da tida ti jeti je zaistaje zaista potrebnazaista potrebna zaštitakad napadaš nekoga konapadaš nekoga ko jenekoga ko je slabijiko je slabiji odje slabiji od tebestavljaš ljudima do znanjaljudima do znanja dado znanja da tiznanja da ti jeda ti je zaistati je zaista potrebnaje zaista potrebna zaštitakad napadaš nekoga ko jenapadaš nekoga ko je slabijinekoga ko je slabiji odko je slabiji od tebestavljaš ljudima do znanja daljudima do znanja da tido znanja da ti jeznanja da ti je zaistada ti je zaista potrebnati je zaista potrebna zaštita

Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :DKad ti je stvarno stalo do nekoga, njegove greške ne menjaju tvoje osećaje, jer razum se naljuti – ali srcu je i dalje stalo…‎Kad ti je stvarno stalo do nekoga,njegove greške ne menjaju tvoja osećanja,jer razum se naljuti-ali srcu je i dalje stalo.Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola svijeta, onda si zaista za žaljenje.Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.