Kad lisica ne može dohvatiti grožđe, ona kaže da je nezrelo.


kad-lisica-ne-moe-dohvatiti-groe-ona-kae-da-nezrelo
ezopkadlisicanemožedohvatitigrožđeonakažedanezrelokad lisicalisica nene možemože dohvatitidohvatiti grožđeona kažekaže dada jeje nezrelokad lisica nelisica ne možene može dohvatitimože dohvatiti grožđeona kaže dakaže da jeda je nezrelokad lisica ne moželisica ne može dohvatitine može dohvatiti grožđeona kaže da jekaže da je nezrelokad lisica ne može dohvatitilisica ne može dohvatiti grožđeona kaže da je nezrelo

Kad na vrbi rodi grožđe.Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih.Žena ti kaže “Idi do đavola!”. Ti odeš, a ona te i tamo dočeka.