Kad jedna žena ima dobrog muža , to joj se vidi na licu. - Činija Citata

Kad jedna žena ima dobrog muža , to joj se vidi na licu.


kad-jedna-ena-ima-dobrog-mua-to-joj-se-vidi-na-licu
getekadjednaženaimadobrogmužatojojsevidinalicukad jednajedna ženažena imaima dobrogdobrog mužamužajoj sese vidividi nana licukad jedna ženajedna žena imažena ima dobrogima dobrog mužadobrog mužajoj se vidise vidi navidi na licukad jedna žena imajedna žena ima dobrogžena ima dobrog mužaima dobrog mužajoj se vidi nase vidi na licukad jedna žena ima dobrogjedna žena ima dobrog mužažena ima dobrog mužajoj se vidi na licu

Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.Žena muža nosi na licu,a muž ženu na košulji.Siguran znak ljubavi u ljudskom srcu jeste promena na licu koja se desi kada vidi voljenog.Mož se često žali na ženu, a žena na muža i oboje imaju pravo.Kad se žena zaklinje, greši onaj kome godi da joj veruje.Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...