Kad god se žena složi sa mnom ja uvek uradim suprotno. - Činija Citata

Kad god se žena složi sa mnom ja uvek uradim suprotno.


kad-god-se-ena-sloi-mnom-ja-uvek-uradim-suprotno
Čarls bukovskikadgodseženasložimnomjauvekuradimsuprotnokad godgod sese ženažena složisloži sasa mnommnom jaja uvekuvek uradimuradim suprotnokad god segod se ženase žena složižena složi sasloži sa mnomsa mnom jamnom ja uvekja uvek uradimuvek uradim suprotnokad god se ženagod se žena složise žena složi sažena složi sa mnomsloži sa mnom jasa mnom ja uvekmnom ja uvek uradimja uvek uradim suprotnokad god se žena složigod se žena složi sase žena složi sa mnomžena složi sa mnom jasloži sa mnom ja uveksa mnom ja uvek uradimmnom ja uvek uradim suprotno

Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio.Nešto nije u redu sa mnom i sa svijetom, ili je u redu sa mnom i sa svijetom, ali ne možemo vezu da uspostavimo nikakvu.Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.Jesam li ja to ikada učinio? Upravo suprotno, ja sam ih ponovo uspostavio kada su nestale. Ko stvarno misli da bi ja, u 67. godini, započeo karijeru diktatora?Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom.