Kad god žene žele da od muškarca naprave pitomu ovcu, one mu kažu da je lav sa čeličnom voljom.


kad-god-ene-ele-da-od-mukarca-naprave-pitomu-ovcu-one-mu-kau-da-lav-elinom-voljom
Ža Ža gaborkadgodženeželedaodmukarcanapravepitomuovcuonemukažulavčeličnomvoljomkad godgod ženežene želežele dada odod muškarcamuškarca napravenaprave pitomupitomu ovcuone mumu kažukažu dada jeje lavlav sasa čeličnomčeličnom voljomkad god ženegod žene želežene žele dažele da odda od muškarcaod muškarca napravemuškarca naprave pitomunaprave pitomu ovcuone mu kažumu kažu dakažu da jeda je lavje lav salav sa čeličnomsa čeličnom voljomkad god žene želegod žene žele dažene žele da odžele da od muškarcada od muškarca napraveod muškarca naprave pitomumuškarca naprave pitomu ovcuone mu kažu damu kažu da jekažu da je lavda je lav saje lav sa čeličnomlav sa čeličnom voljomkad god žene žele dagod žene žele da odžene žele da od muškarcažele da od muškarca napraveda od muškarca naprave pitomuod muškarca naprave pitomu ovcuone mu kažu da jemu kažu da je lavkažu da je lav sada je lav sa čeličnomje lav sa čeličnom voljom

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.Zadovolji se da činiš dobro, a pusti druge da pričaju šta god žele.Koliko god čovek ćutao, oni koji žele da ga čiju, čuće ga.Život muškarca je slava, život žene - ljubav.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to - ljubav.