Kad dodješ vrlo kasno u bilo koji grad sve će ti biti odnekud poznato kao poljubac već davan nekome. - Činija Citata

Kad dodješ vrlo kasno u bilo koji grad sve će ti biti odnekud poznato kao poljubac već davan nekome.


kad-dodje-vrlo-kasno-u-bilo-koji-grad-sve-e-ti-biti-odnekud-poznato-kao-poljubac-ve-davan-nekome
matija bećkovićkaddodjevrlokasnobilokojigradsvećetibitiodnekudpoznatokaopoljubacvećdavannekomekad dodješdodješ vrlovrlo kasnokasno uu bilobilo kojikoji gradgrad svesve ćeće titi bitibiti odnekudodnekud poznatopoznato kaokao poljubacpoljubac većveć davandavan nekomekad dodješ vrlododješ vrlo kasnovrlo kasno ukasno u bilou bilo kojibilo koji gradkoji grad svegrad sve ćesve će tiće ti bititi biti odnekudbiti odnekud poznatoodnekud poznato kaopoznato kao poljubackao poljubac većpoljubac već davanveć davan nekomekad dodješ vrlo kasnododješ vrlo kasno uvrlo kasno u bilokasno u bilo kojiu bilo koji gradbilo koji grad svekoji grad sve ćegrad sve će tisve će ti bitiće ti biti odnekudti biti odnekud poznatobiti odnekud poznato kaoodnekud poznato kao poljubacpoznato kao poljubac većkao poljubac već davanpoljubac već davan nekomekad dodješ vrlo kasno udodješ vrlo kasno u bilovrlo kasno u bilo kojikasno u bilo koji gradu bilo koji grad svebilo koji grad sve ćekoji grad sve će tigrad sve će ti bitisve će ti biti odnekudće ti biti odnekud poznatoti biti odnekud poznato kaobiti odnekud poznato kao poljubacodnekud poznato kao poljubac većpoznato kao poljubac već davankao poljubac već davan nekome

Poslije toga, kada se tamna noć završavala, već je bilo isuviše kasno da odbijem. Bilo je isuviše kasno da prestanem da te volim.Kad si u bedu, uzmi kredu, nacrtaj medu i sve će biti u redu! :)Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.Kad ti neko kaže da vreme leči sve, ti mu lupi šamar i reci: Sačekaj malo, proći će.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Pre ili kasnije gorčina će nestati, neko koga je sudbina stavila na tvoj put najzad će doći s naramkom sreće i sve će biti kako treba. Biće tako, iako se ti u ovom trenutnku osjećaš očajno i misliš da lažem.