Kad celjad nije bijesna, ni kuda nije tijesna


kad-celjad-nije-bijesna-kuda-nije-tijesna
hrvatske poslovicekadceljadnijebijesnakudatijesnakad celjadceljad nijenije bijesnani kudakuda nijenije tijesnakad celjad nijeceljad nije bijesnani kuda nijekuda nije tijesnakad celjad nije bijesnani kuda nije tijesna

Od rakije kuda poskakuje, a od vina kuda, nije mirna.Kad je vređaš, pomisli – ona mene nije vređala. Kad vičeš, seti se – ona nije dizala glas na mene. Kad lažeš, seti se – ona mene nije lagala. Al’ ...Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Ako neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan.Zivot nije lak,a nije ni aceton…Komu nije svetovati, onom nije ni pomodi