Kad bogovi umru, biće jedna vera.


kad-bogovi-umru-bie-jedna-vera
rabindranat tagorkadbogoviumrubićejednaverakad bogovibogovi umrubiće jednajedna verakad bogovi umrubiće jedna vera

Oni koji duboko vole nikad ne ostare; ako i umru od starosti, umru mladi.Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru.Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.I bogovi se poklonima pridobivaju.Kad jedna žena ima dobrog muža , to joj se vidi na licu.