Jutro je majka poslova, a noć majka misli.


jutro-majka-poslova-a-no-majka-misli
italijanske poslovicejutromajkaposlovanoćmislijutro jeje majkamajka poslovanoć majkamajka mislijutro je majkaje majka poslovaa noć majkanoć majka mislijutro je majka poslovaa noć majka misli

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Gledaj vola jel debela vrata,a devojci kakva joj je majka.Smirenost je dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagoslov.Žurba je majka poraza.Raznolikost je majka užitka.