Još malo i zaboravićeš na sve. Još malo, i sve će zaboraviti na tebe. - Činija Citata

Još malo i zaboravićeš na sve. Još malo, i sve će zaboraviti na tebe.


jo-malo-i-zaboravie-na-sve-jo-malo-i-sve-e-zaboraviti-na-tebe
marko aurelijejomalozaboravićenasvemalosvećezaboravititebejoš malomalo ii zaboravićešzaboravićeš nana svejoš maloi svesve ćeće zaboravitizaboraviti nana tebejoš malo imalo i zaboravićeši zaboravićeš nazaboravićeš na svei sve ćesve će zaboravitiće zaboraviti nazaboraviti na tebejoš malo i zaboravićešmalo i zaboravićeš nai zaboravićeš na svei sve će zaboravitisve će zaboraviti naće zaboraviti na tebejoš malo i zaboravićeš namalo i zaboravićeš na svei sve će zaboraviti nasve će zaboraviti na tebe

Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina.Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan.Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća!Prljavo, prljavo, rekla sam ti Ne!, znao si kada popijem malo, da pristajem na sve! ;) ♥Kad ti neko kaže da vreme leči sve, ti mu lupi šamar i reci: Sačekaj malo, proći će.