Jezik političara kreiran je tako da laži zvuče iskreno, a ubistva poštovano. Oni daju privid čvrstine čistom vetru.


jezik-politiara-kreiran-tako-da-i-zvue-iskreno-a-ubistva-potovano-oni-daju-privid-vrstine-istom-vetru
džordž orveljezikpolitičarakreirantakodalažizvučeiskrenoubistvapotovanoonidajuprividčvrstinečistomvetrujezik političarapolitičara kreirankreiran jeje takotako dada lažilaži zvučezvuče iskrenoubistva poštovanooni dajudaju prividprivid čvrstinečvrstine čistomčistom vetrujezik političara kreiranpolitičara kreiran jekreiran je takoje tako datako da lažida laži zvučelaži zvuče iskrenoa ubistva poštovanooni daju prividdaju privid čvrstineprivid čvrstine čistomčvrstine čistom vetrujezik političara kreiran jepolitičara kreiran je takokreiran je tako daje tako da lažitako da laži zvučeda laži zvuče iskrenooni daju privid čvrstinedaju privid čvrstine čistomprivid čvrstine čistom vetrujezik političara kreiran je takopolitičara kreiran je tako dakreiran je tako da lažije tako da laži zvučetako da laži zvuče iskrenooni daju privid čvrstine čistomdaju privid čvrstine čistom vetru

Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Često ljudi pate i ljubav krive za to. Ja smatram da to nije fer prema tom tako čistom i divnom osjećaju, ja mislim da je problem u ljudima.Starost je, verujte mi, dobra i ugodna stvar. Jeste da te polagano uklanjaju sa pozornice, ali ti isto tako daju ugodnu poziciju gledaoca u prvim redovima.Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su verne, izgledaju tako iskreno nesrećne.Specijalizujem se za ubistva tihe, domaćinske prirode.Tko proti vetru pljuje, popljuvat de se.