Jen dva provera, na parketu overa


jen-dva-provera-na-parketu-overa
jendvaproveranaparketuoverajen dvadva proverana parketuparketu overajen dva proverana parketu overa

Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara.Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta.Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka.