Jedno je reći: “Ne sviđa mi se to što si mi rekao i smatram to nepristojnim i uvredljivim” ali u  momentu kada koristite nasilje kao odgovor, dižete sve na drugi nivo, gde gubite sav kredibilitet koji ste imali.


jedno-rei-ne-svia-mi-se-to-to-mi-rekao-i-smatram-to-nepristojnim-i-uvredljivim-ali-u-momentu-kada-koristite-nasilje-kao-odgovor-diete-sve-na-drugi
salman rušdijednoreći“nesviđamisetotorekaosmatramnepristojnimuvredljivim”ali momentukadakoristitenasiljekaoodgovordižetesvenadruginivogdegubitesavkredibilitetkojisteimalijedno jeje reći“ne sviđasviđa mimi sešto sisi mimi rekaorekao ii smatramnepristojnim ii uvredljivim”uvredljivim” aliali uu  momentu momentu kadakada koristitekoristite nasiljenasilje kaokao odgovordižete svesve nana drugidrugi nivogde gubitegubite savsav kredibilitetkredibilitet kojikoji steste imalijedno je reći“ne sviđa misviđa mi sese to štošto si misi mi rekaomi rekao irekao i smatramsmatram to nepristojnimnepristojnim i uvredljivim”i uvredljivim” aliuvredljivim” ali uali u  momentuu  momentu kada momentu kada koristitekada koristite nasiljekoristite nasilje kaonasilje kao odgovordižete sve nasve na drugina drugi nivogde gubite savgubite sav kredibilitetsav kredibilitet kojikredibilitet koji stekoji ste imali

Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.U jutra besana još dođe nezvana i kao provalnik mi pretura po mislima i pesmama. Al' to je sve što mi može.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.Ne treba mi prijatelj koji se menja kada se ja promenim i koji klimne kada ja klimnem; moja senka to radi puno bolje.Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu.Neću da joj pomognem, neka se otkrije sama, to je i smisao ove igre u kojoj se uspostavlja naš odnos. Pomalo sam nadmoćan, jer vidim da se ne brani, ali osjećam da nije slučajno stala na moj put: nešto će se desiti među nama. Čini mi se da to znamo i ona i ja, tražimo se i čekamo. I uvijek sve odgađamo, kao u strahu od rješenja. Ovako je mogućnost, cvjetanje, prostranstvo želje. Sve je tu moguće, sve je pred nama.