Jedno krivo drvo ceo tovar raspe. - Činija Citata

Jedno krivo drvo ceo tovar raspe.


jedno-krivo-drvo-ceo-tovar-raspe
srpske poslovicejednokrivodrvoceotovarraspejedno krivokrivo drvodrvo ceoceo tovartovar raspejedno krivo drvokrivo drvo ceodrvo ceo tovarceo tovar raspejedno krivo drvo ceokrivo drvo ceo tovardrvo ceo tovar raspejedno krivo drvo ceo tovarkrivo drvo ceo tovar raspe

A meni je dovoljan samo jedan njegov osmijeh, pa da narastem, da budem veća od svih zgrada oko mene. Tada osjećam kako me sve žene pakosno gledaju, zavide mi, i krivo im je, oh, kako im je samo krivo, jer je baš meni poklonio taj osmijeh.Nije krivo vino nego onaj koji pije.Jedno drobi drugo kuša.Mlado se drvo savija.Zar te nije stid o drugom krivo svjedočiti, a neznati njegovu prošlost.Od pruta biva veliko drvo.