Jedino se mržnja i novac ne pokazuju celom svetu. - Činija Citata

Jedino se mržnja i novac ne pokazuju celom svetu.


jedino-se-mrnja-i-novac-ne-pokazuju-celom-svetu
nemačka poslovicajedinosemržnjanovacnepokazujucelomsvetujedino sese mržnjamržnja ii novacnovac nene pokazujupokazuju celomcelom svetujedino se mržnjase mržnja imržnja i novaci novac nenovac ne pokazujune pokazuju celompokazuju celom svetujedino se mržnja ise mržnja i novacmržnja i novac nei novac ne pokazujunovac ne pokazuju celomne pokazuju celom svetujedino se mržnja i novacse mržnja i novac nemržnja i novac ne pokazujui novac ne pokazuju celomnovac ne pokazuju celom svetu

Marinela, volim te najvise na celom svetu. :) Hvala ti sto postojis.Kada pomislimo nešto dobro svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celom svetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer misao je sanaga i moć.Zasto je Tesla smeker? Skin`o je mrak celom svetu :DČovek čini novac, a ne novac čoveka.Ko prijatelju daje novac na zajam, trpi dvostruku štetu; istovremeno gubi i novac i prijatelja.Sva ratna propaganda, svo vrištanje, laži i mržnja uvek dolaze od ljudi koji se ne bore.