Jedina stvar koju nikako ne možeš sakriti je unutrašnja obogaljenost.


jedina-stvar-koju-nikako-ne-moe-sakriti-unutranja-obogaljenost
džon lenonjedinastvarkojunikakonemožesakritiunutranjaobogaljenostjedina stvarstvar kojukoju nikakonikako nene možešmožeš sakritisakriti jeje unutrašnjaunutrašnja obogaljenostjedina stvar kojustvar koju nikakokoju nikako nenikako ne možešne možeš sakritimožeš sakriti jesakriti je unutrašnjaje unutrašnja obogaljenostjedina stvar koju nikakostvar koju nikako nekoju nikako ne možešnikako ne možeš sakritine možeš sakriti jemožeš sakriti je unutrašnjasakriti je unutrašnja obogaljenostjedina stvar koju nikako nestvar koju nikako ne možeškoju nikako ne možeš sakritinikako ne možeš sakriti jene možeš sakriti je unutrašnjamožeš sakriti je unutrašnja obogaljenost

Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja.Nemoj se mučiti da budeš moderan. Na žalost, to je stvar koju, ma šta činio, ne možeš izbeći.Ruke možeš oprat, obraz nikako.Jedina stvar koja može pokvariti dan su ljudi. Ljudi su uvek bili ograničenje sreće osim jako malog broja koji su dobri kao samo proleće.U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.Sreća kod inteligentnih ljudi je najređa stvar za koju znam.