Jedina stvar koju nikako ne možeš sakriti je unutrašnja obogaljenost.


jedina-stvar-koju-nikako-ne-moe-sakriti-unutranja-obogaljenost
džon lenonjedinastvarkojunikakonemožesakritiunutranjaobogaljenostjedina stvarstvar kojukoju nikakonikako nene možešmožeš sakritisakriti jeje unutrašnjaunutrašnja obogaljenostjedina stvar kojustvar koju nikakokoju nikako nenikako ne možešne možeš sakritimožeš sakriti jesakriti je unutrašnjaje unutrašnja obogaljenostjedina stvar koju nikakostvar koju nikako nekoju nikako ne možešnikako ne možeš sakritine možeš sakriti jemožeš sakriti je unutrašnjasakriti je unutrašnja obogaljenostjedina stvar koju nikako nestvar koju nikako ne možeškoju nikako ne možeš sakritinikako ne možeš sakriti jene možeš sakriti je unutrašnjamožeš sakriti je unutrašnja obogaljenost

Nemoj se mučiti da budeš moderan. Na žalost, to je stvar koju, ma šta činio, ne možeš izbeći.Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja.Ruke možeš oprat, obraz nikako.Svemu ima granica, koju je opasno prekoračiti, jer kad je prekoračiš, ne možeš više nazad.Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.Najbitnija stvar koju možete načiniti je greška- ne možete ništa naučiti iz savršenstva.