Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš. - Činija Citata

Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš.


jedina-prava-mudrost-u-saznanju-da-ne-zna
sokratjedinapravamudrostsaznanjudanitaneznajedina pravaprava mudrostmudrost jeu saznanjusaznanju dada ništaništa nene znašjedina prava mudrostprava mudrost jemudrost je uje u saznanjuu saznanju dasaznanju da ništada ništa neništa ne znašjedina prava mudrost jeprava mudrost je umudrost je u saznanjuje u saznanju dau saznanju da ništasaznanju da ništa neda ništa ne znašjedina prava mudrost je uprava mudrost je u saznanjumudrost je u saznanju daje u saznanju da ništau saznanju da ništa nesaznanju da ništa ne znaš

Jedina prava mudrost je znanje da ništa ne znaš.Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć.Srce koje voli je prava mudrost.Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene.Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.