Jedina bitna stvar, šta god radili, bilo da vozite karting ili Formulu 1 ili čak igrate karte, jeste postati svetski prvak jer to znači da ste najbolji od svih. Čak i u karting to je veliko, veliko postignuće.


jedina-bitna-stvar-god-radili-bilo-da-vozite-karting-ili-formulu-1-ili-ak-igrate-karte-jeste-postati-svetski-prvak-jer-to-znai-da-ste-najbolji-od
ajrton senajedinabitnastvartagodradilibilodavozitekartingiliformulu1čakigratekartejestepostatisvetskiprvakjertoznačistenajboljiodsvihČakvelikovelikopostignućejedina bitnabitna stvaršta godgod radilibilo dada vozitevozite kartingkarting iliili formuluili čakčak igrateigrate kartejeste postatipostati svetskisvetski prvakprvak jerznači dada steste najboljinajbolji odod svihČak iu kartingje velikoveliko postignućejedina bitna stvaršta god radilibilo da voziteda vozite kartingvozite karting ilikarting ili formuluili formulu 1formulu 1 ili1 ili čakili čak igratečak igrate kartejeste postati svetskipostati svetski prvaksvetski prvak jerjer to značiznači da steda ste najboljiste najbolji odnajbolji od svihČak i ui u kartingkarting to je

Velika opasnost, ili makar veliko iskušenje, za mnoge pisce je da postanu previše autobiografski u pristupanju svojoj književnosti. Malo autobiografije i mnogo mašte je najbolji izbor. Uzmite šaku svežeg pepela ili bilo čega što je prošlo i videćete da je to još uvek vatra ili da to može biti.Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.