Ja sam sakupljač neobičnih stvari. Neka drugi sakupljaju značke i marke. Ja sakupljam dane, časove i trenutke.


ja-sam-sakuplja-neobinih-stvari-neka-drugi-sakupljaju-znake-i-marke-ja-sakupljam-dane-asove-i-trenutke
miroslav mika antićjasamsakupljačneobičnihstvarinekadrugisakupljajuznačkemarkesakupljamdanečasovetrenutkeja samsam sakupljačsakupljač neobičnihneobičnih stvarineka drugidrugi sakupljajusakupljaju značkeznačke ii markeja sakupljamsakupljam danečasove ii trenutkeja sam sakupljačsam sakupljač neobičnihsakupljač neobičnih stvarineka drugi sakupljajudrugi sakupljaju značkesakupljaju značke iznačke i markeja sakupljam danečasove i trenutkeja sam sakupljač neobičnihsam sakupljač neobičnih stvarineka drugi sakupljaju značkedrugi sakupljaju značke isakupljaju značke i markeja sam sakupljač neobičnih stvarineka drugi sakupljaju značke idrugi sakupljaju značke i marke

Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga.Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje.Čovek treba da živi, a ne da postoji. Ja ne gubim moje dane pokušavajući da ih produžim. Ja koristim svoje vreme.Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan.