Ja sam sakupljač neobičnih stvari. Neka drugi sakupljaju značke i marke. Ja sakupljam dane, časove i trenutke.


ja-sam-sakuplja-neobinih-stvari-neka-drugi-sakupljaju-znake-i-marke-ja-sakupljam-dane-asove-i-trenutke
miroslav mika antićjasamsakupljačneobičnihstvarinekadrugisakupljajuznačkemarkesakupljamdanečasovetrenutkeja samsam sakupljačsakupljač neobičnihneobičnih stvarineka drugidrugi sakupljajusakupljaju značkeznačke ii markeja sakupljamsakupljam danečasove ii trenutkeja sam sakupljačsam sakupljač neobičnihsakupljač neobičnih stvarineka drugi sakupljajudrugi sakupljaju značkesakupljaju značke iznačke i markeja sakupljam danečasove i trenutkeja sam sakupljač neobičnihsam sakupljač neobičnih stvarineka drugi sakupljaju značkedrugi sakupljaju značke isakupljaju značke i markeja sam sakupljač neobičnih stvarineka drugi sakupljaju značke idrugi sakupljaju značke i marke

Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari.Nikad ne radi sam one stvari koje netko drugi može uraditi za tebe.Najlepše dane svog života provodio sam noću…Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Nekad si za 2 marke mogao kupiti coca-colu, čokoladu, čips, bombone, sladoled, žvake itd, a onda su stavili kamere :DDa sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.