Ja sam dete koje nikada nije odraslo. I dalje stalno pitam “kako” i “zašto” i ponekad nađem odgovor.


ja-sam-dete-koje-nikada-nije-odraslo-i-dalje-stalno-pitam-kako-i-zato-i-ponekad-naem-odgovor
stiven hokingjasamdetekojenikadanijeodraslodaljestalnopitam“kako”“zato”ponekadnađemodgovorja samsam detedete kojekoje nikadanikada nijenije odrasloi daljedalje stalnostalno pitampitam “kako”“kako” ii “zašto”“zašto” ii ponekadponekad nađemnađem odgovorja sam detesam dete kojedete koje nikadakoje nikada nijenikada nije odrasloi dalje stalnodalje stalno pitamstalno pitam “kako”pitam “kako” i“kako” i “zašto”i “zašto” i“zašto” i ponekadi ponekad nađemponekad nađem odgovorja sam dete kojesam dete koje nikadadete koje nikada nijekoje nikada nije odrasloi dalje stalno pitamdalje stalno pitam “kako”stalno pitam “kako” ipitam “kako” i “zašto”“kako” i “zašto” ii “zašto” i ponekad“zašto” i ponekad nađemi ponekad nađem odgovorja sam dete koje nikadasam dete koje nikada nijedete koje nikada nije odrasloi dalje stalno pitam “kako”dalje stalno pitam “kako” istalno pitam “kako” i “zašto”pitam “kako” i “zašto” i“kako” i “zašto” i ponekadi “zašto” i ponekad nađem“zašto” i ponekad nađem odgovor

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Kada mi se neki pisac hvali kako perfektno govori šest jezika obično mu savetujem da se zaposli na nekoj hotelskoj recepciji. Tamo čeznu za takvima! Ja, lično, imam velikih muka i sa maternjim. Jedva nađem reči koje su mi potrebne za sva čuda koja nam se događaju.Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo.Onaj osecaj kad vidis dete za koje nisi siguran da li je musko ili zensko, i pitas ga kako se zove a ono ti kaze VanjaZnao sam da se vraćam, nisam znao kako al' znao sam zašto.