Izgubljena bitka je ona o kojoj čovek misli da je izgubljena.


izgubljena-bitka-ona-o-kojoj-ovek-misli-da-izgubljena
Žan pol sartrizgubljenabitkaonakojojčovekmislidaizgubljenaizgubljena bitkabitka jeje onaona oo kojojkojoj čovekčovek mislimisli dada jeje izgubljenaizgubljena bitka jebitka je onaje ona oona o kojojo kojoj čovekkojoj čovek misličovek misli damisli da jeda je izgubljenaizgubljena bitka je onabitka je ona oje ona o kojojona o kojoj čoveko kojoj čovek mislikojoj čovek misli dačovek misli da jemisli da je izgubljenaizgubljena bitka je ona obitka je ona o kojojje ona o kojoj čovekona o kojoj čovek mislio kojoj čovek misli dakojoj čovek misli da ječovek misli da je izgubljena

Nikad ne stajemo u istu reku. U proticanju vremena, izgubljena prilika, izgubljena je zauvek.Svaka naša bitka je borbeni jauk protiv imperijalizma i svaka naša bitka je himna za uniju ljudi u borbi protiv zajedničkog neprijatelja – neprijatelja planete – Sjedinjenih Američkih Država.Najbolje je hvaljena ona žena o kojoj se ne govori.Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.Ne zaboravi da je najbolja veza ona u kojoj vaša uzajamna ljubav prevazilazi vašu uzajamnu potrebu.Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.