Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. - Činija Citata

Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život.


ivot-na-zemaljskoj-kugli-manifestuje-se-mislima-kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-i-ivot
otac tadejŽivotnazemaljskojkuglimanifestujesemislimakakvimmislimabavimotakavnamživotŽivot nana zemaljskojzemaljskoj kuglikugli manifestujemanifestuje sese mislimakakvim sese mislimamislima bavimotakav namnam jei životŽivot na zemaljskojna zemaljskoj kuglizemaljskoj kugli manifestujekugli manifestuje semanifestuje se mislimakakvim se mislimase mislima bavimotakav nam jenam je ije i životŽivot na zemaljskoj kuglina zemaljskoj kugli manifestujezemaljskoj kugli manifestuje sekugli manifestuje se mislimakakvim se mislima bavimotakav nam je inam je i životŽivot na zemaljskoj kugli manifestujena zemaljskoj kugli manifestuje sezemaljskoj kugli manifestuje se mislimatakav nam je i život

Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i videćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod Bog blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše.Uvjerio sam se da čovjek na kraju uvek podlegne iskušenju. Nema tog stvorenja na kugli zemaljskoj koje ne bi pod određenim uslovima, bilo kadro da učini zlo.Čekati na nedočekano, nadati se u beznađu, grliti se bez zagrljaja, ljubiti se bez poljubaca, prožimati se u mislima. I spoznaja da smo tu negde. Tako blizu, a tako daleko.Oni koje želimo da vidimo ne dolaze u časovima kad na njih mislimo i kad ih najviše očekujemo, a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. I našoj radosti zbog ponovnog viđenja treba tada vremena da se digne sa dna, gdje je potisnuta, i pojavi se na površini.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.