Život muškarca je slava, život žene - ljubav.


ivot-mukarca-slava-ivot-ene-ljubav
onore de balzakŽivotmukarcaslavaživotženeljubavŽivot muškarcamuškarca jeje slavaživot ženeženeljubavŽivot muškarca jemuškarca je slavaživot ženeŽivot muškarca je slava

Život muškarca je slava, život žene – ljubav.Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to - ljubav.Najveća ludost muškarca i žene je upravo to – ljubav.Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.