Život laže da bi mogao da živi.


ivot-e-da-bi-mogao-da-ivi
džek londonŽivotlažedabimogaoživiŽivot laželaže dada bibi mogaomogao dada živiŽivot laže dalaže da bida bi mogaobi mogao damogao da živiŽivot laže da bilaže da bi mogaoda bi mogao dabi mogao da živiŽivot laže da bi mogaolaže da bi mogao dada bi mogao da živi

Život bi mogao biti predivan kad bi nas ljudi znali ostaviti na miru.Život bi se mogao sažeti u pola sata predivnih trenutaka.Kad čovek badava toliko laže, koliko bi tek lagao kad bi se laži plaćale.Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.Život se živi na ivici.Previse sam komplikovan da bi neko jednostavan mogao da se nosi sa mnom!