Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put.


ivite-dobar-i-astan-ivot-tako-ete-u-starosti-kada-se-budete-priseali-uivati-u-njemu-po-drugi-put
dalaj lamaŽivitedobarčastanživottakoćetestarostikadasebudeteprisećaliuživatinjemupodrugiputŽivite dobardobar ii častančastan živottako ćetećete uu starostikada sese budetebudete prisećaliuživati uu njemunjemu popo drugidrugi putŽivite dobar idobar i častani častan živottako ćete ućete u starostikada se budetese budete prisećaliuživati u njemuu njemu ponjemu po drugipo drugi putŽivite dobar i častandobar i častan živottako ćete u starostikada se budete prisećaliuživati u njemu pou njemu po druginjemu po drugi putŽivite dobar i častan životuživati u njemu po drugiu njemu po drugi put

Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“I kad se jednom u dubokoj starosti sretnemo u nekom domu penzionera, pa pred Novu godinu ili neki drugi praznik odigramo zajedno jedan valcer ili tango, i zaljubimo se jedno u drugo 3681. put, neka i to bude samo prva ljubav i nijedna više.Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.