Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari. - Činija Citata

Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari.


iveti-pod-nebeskim-pravilima-moe-na-nebu-ali-na-zemlji-mora-da-reava-konkretne-stvari
zoran ĐinđićŽivetipodnebeskimpravilimamoženanebualizemljimoradareavakonkretnestvariŽiveti podpod nebeskimnebeskim pravilimapravilima možešmožeš nana nebuali nana zemljizemlji morašmoraš dada rešavašrešavaš konkretnekonkretne stvariŽiveti pod nebeskimpod nebeskim pravilimanebeskim pravilima možešpravilima možeš namožeš na nebuali na zemljina zemlji morašzemlji moraš damoraš da rešavašda rešavaš konkretnerešavaš konkretne stvariŽiveti pod nebeskim pravilimapod nebeskim pravilima možešnebeskim pravilima možeš napravilima možeš na nebuali na zemlji morašna zemlji moraš dazemlji moraš da rešavašmoraš da rešavaš konkretneda rešavaš konkretne stvariŽiveti pod nebeskim pravilima možešpod nebeskim pravilima možeš nanebeskim pravilima možeš na nebuali na zemlji moraš dana zemlji moraš da rešavašzemlji moraš da rešavaš konkretnemoraš da rešavaš konkretne stvari

Bog vlada na nebu, novac na zemlji.Ako ne možeš - moraš, a ako moraš - znači da možeš!Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti.Parkiranje u Beogradu je kao sex-moraš da poznaješ zone, moraš da izadješ na vreme, zabranjena mesta su uvek uzbudljiva i veličina jeste bitna!Ne stoji kuća na zemlji nego na ženi.Uvjerio sam se da čovjek na kraju uvek podlegne iskušenju. Nema tog stvorenja na kugli zemaljskoj koje ne bi pod određenim uslovima, bilo kadro da učini zlo.