Živelo bratstvo i jedinstvo svih naših republika i pokrajina! - Činija Citata

Živelo bratstvo i jedinstvo svih naših republika i pokrajina!


ivelo-bratstvo-i-jedinstvo-svih-naih-republika-i-pokrajina
duško radovićŽivelobratstvojedinstvosvihnaihrepublikapokrajinaŽivelo bratstvobratstvo ii jedinstvojedinstvo svihsvih našihnaših republikarepublika ii pokrajinaŽivelo bratstvo ibratstvo i jedinstvoi jedinstvo svihjedinstvo svih našihsvih naših republikanaših republika irepublika i pokrajinaŽivelo bratstvo i jedinstvobratstvo i jedinstvo svihi jedinstvo svih našihjedinstvo svih naših republikasvih naših republika inaših republika i pokrajinaŽivelo bratstvo i jedinstvo svihbratstvo i jedinstvo svih našihi jedinstvo svih naših republikajedinstvo svih naših republika isvih naših republika i pokrajina

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga.Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!Religija je prepoznavanje svih naših dužnosti kroz božanske komande.