Istraživanja su pokazala da su muškarci sa bradom privlačniji od žena sa bradom :) - Činija Citata

Istraživanja su pokazala da su muškarci sa bradom privlačniji od žena sa bradom :)


istraivanja-su-pokazala-da-su-mukarci-bradom-privlaniji-od-ena-bradom
istraživanjasupokazaladamukarcibradomprivlačnijiodženaistraživanja susu pokazalapokazala dada susu muškarcimuškarci sasa bradombradom privlačnijiprivlačniji odod ženažena sasa bradomistraživanja su pokazalasu pokazala dapokazala da suda su muškarcisu muškarci samuškarci sa bradomsa bradom privlačnijibradom privlačniji odprivlačniji od ženaod žena sažena sa bradomistraživanja su pokazala dasu pokazala da supokazala da su muškarcida su muškarci sasu muškarci sa bradommuškarci sa bradom privlačnijisa bradom privlačniji odbradom privlačniji od ženaprivlačniji od žena saod žena sa bradomistraživanja su pokazala da susu pokazala da su muškarcipokazala da su muškarci sada su muškarci sa bradomsu muškarci sa bradom privlačnijimuškarci sa bradom privlačniji odsa bradom privlačniji od ženabradom privlačniji od žena saprivlačniji od žena sa bradom

Ako su američki muškarci opsednuti novcem, može se reći da su američke žene opsednute sa mršavljenjem. Jedni govore o dobitku, drugi pričaju o gubitku, a ne možeš znati više koji su od kojih dosadniji.Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.Kažu da su ekstovertne osobe nesrećnije od introvertnih, i da osjećaju potrebu da to kompenzuju dokazujući sebi da su zadovoljne, vesele, da drže korak sa životom.