Istraživanja su pokazala da su muškarci sa bradom privlačniji od žena sa bradom :)


istraivanja-su-pokazala-da-su-mukarci-bradom-privlaniji-od-ena-bradom
istraživanjasupokazaladamukarcibradomprivlačnijiodženaistraživanja susu pokazalapokazala dada susu muškarcimuškarci sasa bradombradom privlačnijiprivlačniji odod ženažena sasa bradomistraživanja su pokazalasu pokazala dapokazala da suda su muškarcisu muškarci samuškarci sa bradomsa bradom privlačnijibradom privlačniji odprivlačniji od ženaod žena sažena sa bradomistraživanja su pokazala dasu pokazala da supokazala da su muškarcida su muškarci sasu muškarci sa bradommuškarci sa bradom privlačnijisa bradom privlačniji odbradom privlačniji od ženaprivlačniji od žena saod žena sa bradomistraživanja su pokazala da susu pokazala da su muškarcipokazala da su muškarci sada su muškarci sa bradomsu muškarci sa bradom privlačnijimuškarci sa bradom privlačniji odsa bradom privlačniji od ženabradom privlačniji od žena saprivlačniji od žena sa bradom

Ona je žena, može da vidi stvari koje muškarci ne mogu.Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće.Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…