Istina se postepeno razjašnjava, kao što postepeno nastaje jutro.


istina-se-postepeno-razjanjava-kao-to-postepeno-nastaje-jutro
istinasepostepenorazjaÅnjavakaoÅtonastajejutroistina sese postepenopostepeno razjaÅ¡njavakao Å¡toÅ¡to postepenopostepeno nastajenastaje jutroistina se postepenose postepeno razjaÅ¡njavakao Å¡to postepenoÅ¡to postepeno nastajepostepeno nastaje jutroistina se postepeno razjaÅ¡njavakao Å¡to postepeno nastajeÅ¡to postepeno nastaje jutrokao Å¡to postepeno nastaje jutro

Nagrade trebaju biti davane postepeno – tada će imati bolji ukus.To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti.Svaki putnik koji sa bilo kojeg mesta putuje na sever se postepeno penje prema severnom polu, dok za isto toliko juzni pol je udaljeniji od njega.Å to bi rekao Bukovski… Kada malo bolje razmislim (mada ni to nije neophodno) Jebite se! :) (neka izvinu deca ispod 18)Å to se krevet viÅ¡e ljulja veza je stabilnija. :)Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni Å¡ta smo… Znam samo da mi faliÅ¡, kao vazduh, kao zagrljaj, ...