Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže.


istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae
ajn randistinanijezasveljudevećsamoonekojitražeistina nijenije zaza svesve ljudeveć samosamo oneone kojikoji jeje tražeistina nije zanije za sveza sve ljudeveć samo onesamo one kojione koji jekoji je tražeistina nije za svenije za sve ljudeveć samo one kojisamo one koji jeone koji je tražeistina nije za sve ljudeveć samo one koji jesamo one koji je traže

Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.Istina je da će te ljudi povrediti, samo treba naći one koji su vredni toga.Veruj onima koji traže istinu, sumnjaj u one koji su je našli.Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.