Istetoviraću tvoje ime na peti da te ceo život gazim! xD - Činija Citata

Istetoviraću tvoje ime na peti da te ceo život gazim! xD


istetovirau-tvoje-ime-na-peti-da-te-ceo-ivot-gazim-xd
istetoviraćutvojeimenapetidateceoživotgazimxdistetoviraću tvojetvoje imeime nana petipeti dada tete ceoceo životživot gazimistetoviraću tvoje imetvoje ime naime na petina peti dapeti da teda te ceote ceo životceo život gazimistetoviraću tvoje ime natvoje ime na petiime na peti dana peti da tepeti da te ceoda te ceo životte ceo život gazimistetoviraću tvoje ime na petitvoje ime na peti daime na peti da tena peti da te ceopeti da te ceo životda te ceo život gazim

Tačno u ponoć, kad kazaljke se spoje, umesto amin reći ću ime tvoje. Hiljadu milja da si ti daleko, znaćeš da voli i da te čeka neko. Godina Nova, svi ne?...Najradije bih napisao tvoje ime na statusu jer me Facebook stalno pita o čemu razmišljam .. (H)Cim mu ime pocinje na M,bezi od njega! xDZaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Pretežak sam ja za tvoje snove. Sanjaj nešto bez čega ćeš sutra moći  jer si ime koje sam dalo svim svojim greškama.Živi svoj život tako da misliš da će svako tvoje delo postati univerzalni zakon.