Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži. - Činija Citata

Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži.


irenje-civilizacije-se-moe-uporediti-irenjem-vatre-prvo-to-tiha-iskra-a-onda-podrhtavajui-plamen-a-onda-mo-poar-koji-postaje-sve-jai-i-bri
nikola teslaŠirenjecivilizacijesemožeuporeditiirenjemvatreprvototihaiskraondapodrhtavajućiplamenmoćnipožarkojipostajesvejačibržiŠirenje civilizacijecivilizacije sese možemože uporeditiuporediti sasa širenjemširenjem vatreprvo jetiha iskraonda podrhtavajućipodrhtavajući plamenonda moćnimoćni požarpožar kojikoji postajepostaje svesve jačijači ii bržiŠirenje civilizacije secivilizacije se možese može uporeditimože uporediti sauporediti sa širenjemsa širenjem vatreje to tihaa onda podrhtavajućionda podrhtavajući plamena onda moćnionda moćni požarmoćni požar kojipožar koji postajekoji postaje svepostaje sve jačisve jači ijači i brži

Prvo te ignorišu, onda ti se smeju, onda te biju, i onda pobeđuješ.Što manje napora i bićeš sve brži i jači.Što čovek postaje jači to biva sve usamljeniji, to je čista matematika.Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.