Čir je zarazna bolest. Oni koji ga nemaju, prenose ga drugima. - Činija Citata

Čir je zarazna bolest. Oni koji ga nemaju, prenose ga drugima.


ir-zarazna-bolest-oni-koji-ga-nemaju-prenose-ga-drugima
petar lazićČirzaraznabolestonikojiganemajuprenosedrugimaČir jeje zaraznazarazna bolestoni kojikoji gaga nemajuprenose gaga drugimaČir je zaraznaje zarazna bolestoni koji gakoji ga nemajuprenose ga drugimaČir je zarazna bolestoni koji ga nemaju

Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema.A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju.Šta da kažem čoveku koji me samara dok ga ljubim u licei koji ljubi moja stopala dok ga ja samaram.Koliko god čovek ćutao, oni koji žele da ga čiju, čuće ga.