Imati prijatelja, to znači pristati na to da ima ljepših, pametnijih i boljih od vas. Tko to ne može prihvatiti- nema prijatelja.


imati-prijatelja-to-znai-pristati-na-to-da-ima-ljepih-pametnijih-i-boljih-od-vas-tko-to-ne-moe-prihvatiti-nema-prijatelja
duško radovićimatiprijateljatoznačipristatinadaimaljepihpametnijihboljihodvastkonemožeprihvatitinemaprijateljaimati prijateljaznači pristatipristati nada imaima ljepšihpametnijih ii boljihboljih odod vasne možemože prihvatitinema prijateljaznači pristati nana to dada ima ljepšihpametnijih i boljihi boljih odboljih od vastko to nene može prihvatitipristati na to dana to da imapametnijih i boljih odi boljih od vastko to ne možeznači pristati na to dapristati na to da imana to da ima ljepšihpametnijih i boljih od vastko to ne može prihvatiti

Da bi bila osigurana egzistencija svakog državljanina, trebalo bi zasijati svaki pedalj zemlje. Ako nema tko zasijati, onda će se naći radne brigade i one će to zasijati. Imati hljeba, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potppuno neovisan od svake pomoći sa strane. Mi hoćemo snažnu, cvatuću Jugoslaviju.Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.Sumnjam u sebe. Imam nesigurnosti. Imam strah od neuspeha. Dešavaju se noći kada dođem u arenu i pomislim: “Leđa me bole, kolena me bole, stopala me bole i ne mogu da nastavim, samo bih hteo da odmorim malo.” Svi mi sumnjamo u sebe, to je neosporivo, međutim to ne znači da se treba predati tim sumnjama. Treba ih prihvatiti.Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena.Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema, nego je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti.Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.