Imati novca je bolje od siromaštva, makar iz finansijskih razloga.


imati-novca-bolje-od-siromatva-makar-iz-finansijskih-razloga
vudi alenimatinovcaboljeodsiromatvamakarizfinansijskihrazlogaimati novcanovca jeje boljebolje odod siromaštvamakar iziz finansijskihfinansijskih razlogaimati novca jenovca je boljeje bolje odbolje od siromaštvamakar iz finansijskihiz finansijskih razlogaimati novca je boljenovca je bolje odje bolje od siromaštvamakar iz finansijskih razlogaimati novca je bolje odnovca je bolje od siromaštva

Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od srećnog i nasmejanog deteta. Uvek sam spreman pomoći na bilo koji način koji mogu, pa makar to bilo samo potpisivanje autobiografije. Dečiji osmeh je vredniji od sveg novca na svetu.A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novcaKo se boji siromaštva nije dostaojan izobilja.Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat.Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh.