Ima ljudi, i to mnogo, koji se iskreno kaju samo zbog svojih dobrih djela.


ima-ljudi-i-to-mnogo-koji-se-iskreno-kaju-samo-zbog-svojih-dobrih-djela
aldous leonard huxleyimaljuditomnogokojiseiskrenokajusamozbogsvojihdobrihdjelaima ljudikoji sese iskrenoiskreno kajukaju samosamo zbogzbog svojihsvojih dobrihdobrih djelai to mnogokoji se iskrenose iskreno kajuiskreno kaju samokaju samo zbogsamo zbog svojihzbog svojih dobrihsvojih dobrih djelakoji se iskreno kajuse iskreno kaju samoiskreno kaju samo zbogkaju samo zbog svojihsamo zbog svojih dobrihzbog svojih dobrih djelakoji se iskreno kaju samose iskreno kaju samo zbogiskreno kaju samo zbog svojihkaju samo zbog svojih dobrihsamo zbog svojih dobrih djela

Postoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš.Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Naša generacija neće toliko tužiti zbog zlodela zlih ljudi koliko zbog zastrašujućeg ćutanja dobrih.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Ima ljudi koji lažu samo da bi lagali.