Ima jedan divan nevidljiv svijet, a to je onaj što ga zaljubljeni u srcu nose. - Činija Citata

Ima jedan divan nevidljiv svijet, a to je onaj što ga zaljubljeni u srcu nose.


ima-jedan-divan-nevidljiv-svijet-a-to-onaj-to-ga-zaljubljeni-u-srcu-nose
viktor igoimajedandivannevidljivsvijettoonajtogazaljubljenisrcunoseima jedanjedan divandivan nevidljivnevidljiv svijetje onajonaj štošto gaga zaljubljenizaljubljeni uu srcusrcu noseima jedan divanjedan divan nevidljivdivan nevidljiv svijeta to jeje onaj štoonaj što gašto ga zaljubljeniga zaljubljeni uzaljubljeni u srcuu srcu noseima jedan divan nevidljivjedan divan nevidljiv svijeta to je onajje onaj što gaonaj što ga zaljubljeništo ga zaljubljeni uga zaljubljeni u srcuzaljubljeni u srcu noseima jedan divan nevidljiv svijeta to je onaj štoje onaj što ga zaljubljenionaj što ga zaljubljeni ušto ga zaljubljeni u srcuga zaljubljeni u srcu nose

Zaslužuje prezir onaj koji jedno govori, a drugo skriva u srcu.Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same: vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču.Umjetnost nikada ne prima svijet kakvim ga je našla, niti ga ostavlja takvim.Bogatog i u tudjini poznaju, a siromah je i medju svoima nevidljiv.onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupaDa li je neko video moj mozak? Ima 3 cm u visinu i 1,5cm u sirinu… sive je boje i odaziva se na ime kreten. Posteni nalazac ako ga nadje neka ga ...