Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…


igra-ivota-igra-bumeranga-nae-misli-dela-i-rei-nam-se-pre-ili-kasnije-vraaju-zapanjujuom-nou
igraživotaigrabumeranga…naemislidelarečinamsepreilikasnijevraćajuzapanjujućomtačnoću…igra životaživota jeje igraigra bumeranga…bumeranga… našenaše mislidela ii rečireči namnam sese prepre iliili kasnijekasnije vraćajusa zapanjujućomzapanjujućom tačnošću…igra života ježivota je igraje igra bumeranga…igra bumeranga… našebumeranga… naše mislidela i rečii reči namreči nam senam se prese pre ilipre ili kasnijeili kasnije vraćajusa zapanjujućom tačnošću…igra života je igraživota je igra bumeranga…je igra bumeranga… našeigra bumeranga… naše mislidela i reči nami reči nam sereči nam se prenam se pre ilise pre ili kasnijepre ili kasnije vraćajuigra života je igra bumeranga…života je igra bumeranga… našeje igra bumeranga… naše mislidela i reči nam sei reči nam se prereči nam se pre ilinam se pre ili kasnijese pre ili kasnije vraćaju

Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.Svim je ljudima, pre ili kasnije, Bog potreban.Ziv covek se na sve navikne, pre ili kasnije. by MajaIdi ako baš hoćeš. Navikla sam da oni koje volim pre ili kasnije odu.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Koliko je neki čovek vredan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi…