Ide meda ulicom zaboravi da dise i crkne. :)


ide-meda-ulicom-zaboravi-da-dise-i-crkne
idemedaulicomzaboravidadisecrkneide medameda ulicomulicom zaboravizaboravi dada disedise ii crkneide meda ulicommeda ulicom zaboraviulicom zaboravi dazaboravi da diseda dise idise i crkneide meda ulicom zaboravimeda ulicom zaboravi daulicom zaboravi da disezaboravi da dise ida dise i crkneide meda ulicom zaboravi dameda ulicom zaboravi da diseulicom zaboravi da dise izaboravi da dise i crkne

Ko mi ukirade status,neka mu crkne mis za komp.. xDIde ko pčela na brus.Ljubav je puna jeda i meda.Ide leto … a ja nikad zgodnija! xDmnogo zujis malo meda dajesPuno zujiš malo meda daješ :)