I vrlo neznatan stepen nade dovoljan je uzrok za rađanje ljubavi.


i-vrlo-neznatan-stepen-nade-dovoljan-uzrok-za-raanje-ljubavi
stendalvrloneznatanstepennadedovoljanuzrokzarađanjeljubavii vrlovrlo neznatanneznatan stepenstepen nadenade dovoljandovoljan jeje uzrokuzrok zaza rađanjerađanje ljubavii vrlo neznatanvrlo neznatan stepenneznatan stepen nadestepen nade dovoljannade dovoljan jedovoljan je uzrokje uzrok zauzrok za rađanjeza rađanje ljubavii vrlo neznatan stepenvrlo neznatan stepen nadeneznatan stepen nade dovoljanstepen nade dovoljan jenade dovoljan je uzrokdovoljan je uzrok zaje uzrok za rađanjeuzrok za rađanje ljubavii vrlo neznatan stepen nadevrlo neznatan stepen nade dovoljanneznatan stepen nade dovoljan jestepen nade dovoljan je uzroknade dovoljan je uzrok zadovoljan je uzrok za rađanjeje uzrok za rađanje ljubavi

Suviše pretjerana navika da se uživa sprječava rađanje ljubavi.U umetnosti, kao i u ljubavi, instinkt je dovoljan.Malo njih znaju kako je teško ženi koja je dugo bila vjerna u braku, kada se, stepen po stepen, penje na Golgotu preljube.I čorava kokoš, zrno nade!Silno je teško dosegnuti mir i sreću kad smo ispunjeni takmičarskim duhom i mržnjom. Zato je život ispunjen ljubavlju vrlo, vrlo važan i dragocen za ljudsko društvo.Najjeftinije se prodaju daroviti i sposobni ljudi, jer njih lukavi kupci najviše traže, a oni sami vrlo često nisu ni svesni svoje vrednosti. Tu treba tražiti uzrok mnogim od velikih ličnih tragedija izuzetnih ljudi.