I vrag može citirati Sveto pismo za svoje potrebe.


i-vrag-moe-citirati-sveto-pismo-za-svoje-potrebe
vilijam Šekspirvragmožecitiratisvetopismozasvojepotrebei vragvrag možemože citiraticitirati svetosveto pismopismo zaza svojesvoje potrebei vrag moževrag može citiratimože citirati svetocitirati sveto pismosveto pismo zapismo za svojeza svoje potrebei vrag može citirativrag može citirati svetomože citirati sveto pismocitirati sveto pismo zasveto pismo za svojepismo za svoje potrebei vrag može citirati svetovrag može citirati sveto pismomože citirati sveto pismo zacitirati sveto pismo za svojesveto pismo za svoje potrebe

Ljudi uzimaju u obzir samo svoje potrebe - nikada svoje sposobnosti.Ljudi uzimaju u obzir samo svoje potrebe – nikada svoje sposobnosti.Lepota je otvoreno preporučeno pismo koje za nas unapred pridobija srca.Ne treba se plašiti samoće. Ona je plemenita, ona je deo našeg života, baš kao i okupljanje. Ali nju ne može svako da izdrži! Ona nije za slabe, koji neprestano moraju da budu okruženi drugima da bi zaboravili koliko su slabi. I ne može svako iz svoje samoće, poput školjke, oblikovati biser i pokloniti ga drugima. Jer, poznato je: ne pravi svaka školjka biser. Najveći broj njih služi samo za jelo.Poštenje nema nikakve potrebe za pravilima.Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno.