I to mi je nešto – slava. Skupo je plaćaš, a ne možeš je zadržati. Nije li ona egoizam velikih ljudi kao što je sreća egoizam budala? - Činija Citata

I to mi je nešto – slava. Skupo je plaćaš, a ne možeš je zadržati. Nije li ona egoizam velikih ljudi kao što je sreća egoizam budala?


i-to-mi-neto-slava-skupo-plaa-a-ne-moe-zadrati-nije-li-ona-egoizam-velikih-ljudi-kao-to-srea-egoizam-budala
onore de balzaktominetoslavaskupoplaćanemožezadržatinijelionaegoizamvelikihljudikaotosrećabudalami jeje neštonešto –– slavaskupo jeje plaćašne možešmožeš jeje zadržatinije lili onaona egoizamegoizam velikihvelikih ljudiljudi kaokao štošto jeje srećasreća egoizamegoizam budalai to mimi je neštoje nešto –nešto – slavaskupo je plaćaša ne možešne možeš jemožeš je zadržatinije li onali ona egoizamona egoizam velikihegoizam velikih ljudivelikih ljudi kaoljudi kao štokao što ješto je srećaje sreća egoizamsreća egoizam budalai to mi jemi je nešto –je nešto – slavaa ne možeš jene možeš je zadržatinije li ona egoizamli ona egoizam velikihona egoizam velikih ljudiegoizam velikih ljudi kaovelikih ljudi kao štoljudi kao što jekao što je srećašto je sreća egoizamje sreća egoizam budalai to mi je neštomi je nešto – slavaa ne možeš je zadržatinije li ona egoizam velikihli ona egoizam velikih ljudiona egoizam velikih ljudi kaoegoizam velikih ljudi kao štovelikih ljudi kao što jeljudi kao što je srećakao što je sreća egoizamšto je sreća egoizam budala

I samo požrtvovanje, koje se obično navodi kao protivteza egoizma, samo je čist egoizam.Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga. U početku sam to zvao Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Ne znaš da li se nalaziš pred svojom drugom izgubljenom polovicom, to ne zna ni ona, ali nešto ih privlači, i potrebno je vjerovati da je to istina.Leto se hladilo, a mi smo se krili mrakom, ne želeći da iko sazna koliko smo postali potrebni jedno drugome. A svi su znali.Voleću je, i nećemo imati ništa, je li joj to dovoljno?Volećemo se, rekla je ozbiljno, a to je mnogo, to je sve. Ništa mi drugo ne treba.Kad je čaša pri dnu, priznam sebi da je ona jedino što mi je vredelo. Odzvanja mi njen smeh, osetim njen dah na svojim usnama. I znam da ona negde tamo isto ...