I posle rdjave žetve treba sejati.


i-posle-rdjave-etve-treba-sejati
latinske posloviceposlerdjavežetvetrebasejatii posleposle rdjaverdjave žetvežetve trebatreba sejatii posle rdjaveposle rdjave žetverdjave žetve trebažetve treba sejatii posle rdjave žetveposle rdjave žetve trebardjave žetve treba sejatii posle rdjave žetve trebaposle rdjave žetve treba sejati

Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi.ako kupite dva broja veće pantalone, komotno se možete slikati za one fore pre i posle dijete… ni photoshop ne treba… ;)Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban!U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći.