I čorava kokoš, zrno nade!


i-orava-koko-zrno-nade
hrvatske poslovicečoravakokozrnonadei čoravačorava kokošzrno nadei čorava kokoš

Biber je zrno maleno, al se pred gospodu meće.Osećam se kao malo zrno prašine… Taman kad pomisle da sam nevažna, ja im upadnem u oči… :)))Gde je života, tu je i nade.Vođe su delitelji nade.Cvet nade cveta i u najdubljoj tamnici.Mladost živi od nade, starost od uspomena.