I najnesrećniji život ima svojih sunčanih časova i, pod pjeskom i kamenjem, svoje sitne cvjetiće sreće.


i-najnesreniji-ivot-ima-svojih-sunanih-asova-i-pod-pjeskom-i-kamenjem-svoje-sitne-cvjetie-sree
herman hesenajnesrećnijiživotimasvojihsunčanihčasovapodpjeskomkamenjemsvojesitnecvjetićesrećei najnesrećnijinajnesrećniji životživot imaima svojihsvojih sunčanihsunčanih časovačasova ipod pjeskompjeskom ii kamenjemsvoje sitnesitne cvjetićecvjetiće srećei najnesrećniji životnajnesrećniji život imaživot ima svojihima svojih sunčanihsvojih sunčanih časovasunčanih časova ipod pjeskom ipjeskom i kamenjemsvoje sitne cvjetićesitne cvjetiće srećei najnesrećniji život imanajnesrećniji život ima svojihživot ima svojih sunčanihima svojih sunčanih časovasvojih sunčanih časova ipod pjeskom i kamenjemsvoje sitne cvjetiće srećei najnesrećniji život ima svojihnajnesrećniji život ima svojih sunčanihživot ima svojih sunčanih časovaima svojih sunčanih časova i

I najnesrećniji život ima svojih sunčanih časova i, pod peskom i kamenjem, svoje sitne cvetiće sreće.Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.Odlučio sam se za ljubav. Manje je istinito i manje vjerovatno, ali je plemenitije. I ljepše. Tako sve ima više smisla. I smrt. I život.I prijateljstvo ima svojih iluzija, ništa manje nego ljubav.Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj.